Privacy en cookies op friendweb.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en apps van Friendweb (wij). Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Als functionaris voor gegevensbescherming hebben wij de heer J. Broer  aangewezen (contact via https://support.friendweb.nl).

Privacy

Wij gaan zeer zorgvuldig om met je geregistreerde gegevens, zoals e-mail en gebruikersnaam. Registreren is bedoeld om reacties te geven op de site, om gecontroleerd lid te worden of om indien nodig contact met je op te kunnen nemen over door jouw account of door jou geüploade content. De verwerking is noodzakelijk om je deze diensten te kunnen leveren. Ook als je een ban hebt gekregen registreren wij dit, inclusief de reden van de ban. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk om ongewenste praktijken op onze sites en apps te voorkomen.

Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens. In sommige gevallen zijn wij verplicht bepaalde gegevens van jou te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op een van onze websites of apps onrechtmatig is tegenover die derde. We zullen dan uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Zoekmachines

Friendweb is een website met een openbaar karakter. Profielen en berichten worden daarom door zoekmachines zoals Google (e.a.) geïndexeerd. Om te voorkomen dat individuele berichten niet door zoekmachines worden geïndexeerd bestaat er in de Friendweb Privacyinstellingen de mogelijkheid om dit te voorkomen. Wij kunnen desondanks niet garanderen, controleren of voorkomen dat zoekmachines desondanks toch openbaar beschikbare profielen en berichten indexeren.

Cookies

Onze websites en apps (hierna: platforms) maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken, zoals javascripts, web beacons en SDKs (hierna: cookies). Cookies zijn technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Onze platforms worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een platform of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast maken ze het mogelijk om informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter.

Indien en voor zover wij via cookies persoonsgegevens van je verwerken (zoals je IP-adres) houden wij ons daarbij uiteraard aan de geldende privacywetgeving.

 • De volgende cookies worden door ons aangeboden.

  Functionele cookies, die noodzakelijk zijnom het platform goed te laten functioneren.
 • Meting.Om te bepalen welke onderdelen van het platform het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van software van derde partijen hoeveel bezoekers er op het platform komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.
 • Social media. De artikelen en video’s die je op het platform bekijkt, kun je door middel van buttons "liken" of delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt "liken" of delen.
 • Reclame Het platform laat je advertenties zien. Deze advertenties worden alleen door ons en onze server op het platform geplaatst en niet door derde (externe) partijen zoals Google Ads. Dit doen wij om privacy redenen. De advertenties zijn voor ons een noodzakelijke bron van inkomsten, waarmee wij onze website financieren. Wij gebruiken hiervoor geen tracking cookies die je surfgedrag bestuderen.
 • Onvoorziene cookies. Door de manier waarop internet, websites en apps werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via het platform door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als het platform zogenaamde embedded elementen bevat; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn (zoals Youtube, Vimeo, Soundcloud, Giphy, Google maps, maar die via ons platform getoond worden. Mocht je op het platform cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier jouw privacy gewaarborgd is.


Verwerking persoonsgegevens


Door jou verstrekte gegevens.
Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer je je registreert, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met Friendweb of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Friendweb, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Friendweb, kan Friendweb aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van Friendweb. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, zoals hierboven beschreven.

Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
 • apparaat-gegevens,besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van Friendweb. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd
 • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.


Doeleinden en grondslag gegevensverwerking


Friendweb verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Friendweb of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Friendweb sluit wanneer je een product of dienst afneemt.
 • om je onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen
 • om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Friendweb
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van Friendweb, bestaande uit het belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer je nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met Friendweb, stuurt Friendweb je enkel commerciële berichten wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.

Gegevensverstrekking aan derden


Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan externe partijen (derden).

Uitvoering van overeenkomst
Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met Friendweb gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door Friendweb ingeschakelde partijen
Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Friendweb worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software, (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van Friendweb voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verplichte verstrekking
Tenslotte is het mogelijk dat Friendweb op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op de website van Friendweb onrechtmatig is tegenover die derde. Friendweb zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Bewaartermijn


Friendweb verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is Friendweb wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Beveiliging gegevens


Friendweb respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Friendweb. Friendweb spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking


Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Friendweb van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

U kunt te allen tijde uw gegevens zelf uit onze database downloaden via een link op uw Friendweb account pagina: https://friendweb.nl/setting/my_info.

Recht op gegevensoverdracht


Je kunt de gegevens die Friendweb met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met Friendweb geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen. Dit kan bijvoorbeeld via de account instellingen link die hierboven is vermeld.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden aan de functionaris gegevensbescherming van Friendweb via e-mail adres [email protected]. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze Privacyverklaring


Friendweb behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Slotopmerkingen

Het kan gebeuren dat er wijzigingen optreden in de cookies die wij gebruiken of omdat de regels rondom cookies wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij je informeren en waar nodig opnieuw je toestemming vragen.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2023. 

Lees ook onze Algemene voorwaarden!