Algemene voorwaarden voor het gebruik van friendweb.nl

Algemeen

Friendweb.nl en de Friendweb mobiele apps, hierna te noemen "Friendweb" is een privé initiatief van Martin Beek en is opgericht in 2012. Lees ook de pagina "Over ons".

Vanaf 2021 is het beheer van Friendweb in handen van de heer Jacco Brassink hierna genoemd Brassink.nl, Friendweb is een hobby project van Brassink.nl zonder winstoogmerk en zonder een zakelijk motief. Er zijn geen andere partijen of personen betrokken bij Friendweb, met uitzondering van vrijwilligers (moderatoren) die helpen bij het dagelijks beheer van Friendweb. Friendweb is daarom ook geen zakelijke onderneming, maar een al jaren lopend hobbyproject, waar we jou graag voor uitnodigen om aan deel te nemen. Dat doen we onder dezelfde voorwaarden: dat het gebruik door de bezoeker puur hobbymatig en zonder winstoogmerk is. Aan het gebruik van Friendweb kunnen geen rechten worden verleend en Brassink.nl is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade, winstderving of inbreuk van rechten - inclusief rechten van derden - en alle claims die daaruit voortvloeien - door het gebruik van Friendweb. Het gebruik van Friendweb is geheel vrijblijvend, kosteloos en geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Friendweb Beta / Ontwikkeling

Friendweb verkeerd momenteel in beta test fase 2.0 en is continu in ontwikkeling. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe web- en programmeertechnieken. Daarom kunnen er op dagelijkse basis zaken aan Friendweb wijzigen. Nieuwe functies worden getest en kunnen ook weer verdwijnen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan geboden functionaliteit en dat Friendweb niet aansprakelijk is voor verlies van gegevens door het gebruik van van experimentele functionaliteit. Friendweb is "werk in uitvoering" en wij stellen uw hulp hierbij bijzonder op prijs. Het melden van bugs en andere onvolkomenheden kunnen via de diverse groepen en via het contactformulier op Friendweb worden gemeld. Wij vragen uw begrip voor deze situatie en u gaat er nadrukkelijk mee akkoord om te functioneren als testgebruiker.
 

Lees ook onze Privacy Policy!

Huisregels

Ook al zijn we een vrienden-netwerk, waar gezelligheid en vrijheid bijzonder waarderen; toch hebben we helaas regels moeten opstellen om e.e.a. in goede banen te leiden. De beheerder houdt zich het recht voor om inhoud - in de ruimtste zin van het woord - die in strijd is met deze regels te blokkeren of te verwijderen.
 

1 - Voertaal en verspreidingsgebied

Friendweb is een Nederlandse website gericht op Nederlands sprekend publiek, specifiek in Nederland en België. Friendweb is naast vanuit Nederland en België alleen als proef toegankelijk vanuit enkele (vakantie-) landen in de Europese unie. De voertaal op Friendweb is Nederlands. Pagina's, profielen, groepen en inhoud - in de ruimste zin van het woord - dienen in het Nederlands te worden gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor discussies en commentaren, aanbieden van producten en diensten op elke mogelijke plek op Friendweb. Het incidenteel gebruik van anderstalige termen, spreuken, anekdotes, korte verhalen, et cetera, is uiteraard toegestaan mits dit het Nederlandstalige karakter van Friendweb niet verstoord. Onze beheerders toetsen en modereren de inhoud op Friendweb en verwachten hierbij begrijpelijke Nederlandsetalige inhoud. 


2 - Niet toegestaan op Friendweb

(en waar je een ban of volledige blokkering voor kan krijgen)

  • 2a. Racisme en antisemitisme. 
  • 2b. Trollen. Posten onder verschillende namen met de bedoeling een discussie een bepaalde kant op te sturen, simpelweg 'trollen' genoemd. Gebruikt je een proxy, of wegwerpadressen, dan kan het zijn dat we aannemen dat je minder goede bedoelingen hebt.
  • 2c. Bedreiging, seksuele intimidatie en ander asociaal gedrag.
  • 2d. Belediging, uitschelden en ander respectloos gedrag.
  • 2e. Aanhoudende donderwolken.We staan dagelijks bloot aan veel kritiek. Kritiek is goed, we zullen je niet de mond snoeren vanwege inhoudelijke kritiek, maar vertel wel eens wat nieuws en positiefs. Aanhoudende negatieve reacties van haters, niet bedoeld om een discussie te entameren, maar wel om Friendweb te beschadigen of de sfeer te verpesten zijn niet okay. Hier hoort ook stalking en voortdurende lastigvallen bij. We willen graag positiviteit en gezelligheid uitstralen en dat kan alleen als we daar allemaal aan meewerken.
  • 2f. Inhoud van sadistische of gewelddadige aard; en ieder andere inhoud die pijnigen van mensen of dieren toont, of propagandeert in de ruimste zin van het woord
  • 2g. Nationaal socialistisch gedachtengoed, hakenkruizen en andere (neo-) nazi symbolen of afbeeldingen. Tevens alle inhoud die nationaal-socialistisch of extreem-rechts gedachtengoed propagandeert.
  • 2h. Al het materiaal dat bedoeld is om iemands identiteit publiek te maken ("doxing"), materiaal dat dient ter chantage of afpersing en materiaal bedoeld om iemand te benadelen in de ruimste zin van het woord.
  • 2i. Materiaal betreffende zaken die bij de Nederlandse wet verboden zijn, waaronder (maar niet enkel) wapenhandel, drugshandel, kinderporno en andere afschuwelijkheden.
  • 2j. Gebruik van scheldwoorden, schuttingtaal of anders aanstootgevende termen in profiel- groep- of pagina-namen, -omschrijvingen, -bio's, -banners en profielfoto's .
  • 2k. Hacking pogingen en andere handelingen die bedoeld zijn om de website te de-stabiliseren of overlast te bezorgen in de ruimste zin van het woord.
  • 2l. Het voeren van brede maatschappelijke discussies, zoals bijvoorbeeld (maar niet in het bijzonder) de Zwarte Piet discussie en de Corona crisis op publieke tijdlijnen of in openbare berichten ("voor iedereen" ). Gelieve deze content te plaatsen in privé groepen of "alleen vrienden".
  • 2m. Het gebruik van de naam “Friendweb” en/of het Friendweb beeldmerk in gebruikers-, pagina- of groepsnamen en op andere plaatsen waar men zich als “Friendweb “ profileert.
  • 2n. Het aanmaken van parodie-, persiflage- en/of fanprofielen van bekende personen, zoals bekende Nederlanders, artiesten, politici, et cetera, waarbij verwarring kan ontstaan over de ware identiteit van de eigenaar van het profiel. Dergelijke profielen die niet aantoonbaar eigendom zijn van de geprofileerde persoon in kwestie dienen voorzien te zijn van een duidelijke toevoeging aan de naam, zoals “fan account” of “persiflage” of “parodie”.
  • 2o. Het aanmaken van een of meerdere accounts waarvan de identiteit niet valt te controleren, waarvoor profielfoto's en biografische gegevens van anderen worden gebruikt en/of die louter bedoeld zijn om andere leden te misleiden en/of overlast te veroorzaken ("fake accounts", "scam accounts" en/of "trollen-legers" ).
  • 2p. Inhoud die in strijd is met de verdere bepalingen in deze algemene voorwaarden.
  • 2q. "Shaming". Andere leden publiek belachelijk maken of aan de schandpaal nagelen. Het noemen of taggen van andere leden in een negatieve en/of beschuldigende context.
   • 2r. Berichten plaatsen die een persoon, religie, ras of geaardheid schaadt op welke manier dan ook.

 

   • 2s. Misbruik maken van hakenkruizen, joden sterren, of andere oorlog gerelateerde oorlogscontent. Voorbeeld; hakenkruizen, joden sterren, kamp Auschwitz en ga zo maar door. 

 

  • 2t. Verheerlijken van wapens, geweld of sadisme

Bovenstaande geldt voor alle geplaatste inhoud - in de ruimste zin van het woord. Dus ook voor commentaren, afbeeldingen inclusief memes, videobeelden en links naar inhoud op andere sites! Ook als deze inhoud wordt geplaatst onder het mom van "sarcasme" of "satire".

3 - Materiaal uploaden / rechten / copyrights

U kunt op Friendweb filmpjes en afbeeldingen uploaden. Upload a.u.b. alleen afbeeldingen waarvan u de rechten bezit. U kunt in juridische problemen komen wanneer u bijvoorbeeld een afbeelding plaatst waar (auteurs-) rechten van een ander op rusten. U kunt beter een link naar beschermde werken plaatsen, dan het kopiëren en uploaden. Alle kosten zoals auteursrechten en beeldrechten, alsmede juridische- en wederrechtelijke kosten worden 1:1 doorbelast aan de gebruiker die het beschermde materiaal heeft geüpload. U bent 100% verantwoordelijk voor het plaatsen van materiaal op Friendweb en u vrijwaart Friendweb volledig van iedere mogelijke schade, in welke vorm dan ook.

4 - Reclame en commercie

Het is niet toegestaan om reclameboodschappen te verspreiden, op welke manier dan ook, op openbare pagina’s en profielen. Tevens is het niet toegestaan om reclame te maken voor zaken die in strijd zijn met andere regels in onze voorwaarden. Reclame maken op eigen pagina’s en in eigen groepen is toegestaan, mits deze niet in strijd zijn met andere regels in onze voorwaarden.

5 - Erotiek

We zijn bereid veel door de vingers te zien, mits iedereen zich aan de simpele regels houdt.

  • 5a. Groepen en profielen die erotisch / naakt / 18+ materiaal bevatten dienen de zichtbaarheid/privacy van hun groep of pagina in te stellen op Privé en profiel-berichten in te stellen op "Alleen vrienden"
  • 5b. 18+ materiaal, in de ruimste zin van het woord, mag alleen geplaatst worden in besloten (privé) groepen in de categorie “18+“met de volgende groeps-privacy instellingen: groepstype “privé”.
  • 5c. 18+ materiaal, in de ruimste zin van het woord, is nooit toegestaan op openbare plaatsen zoals in openbare berichten, op Pagina’s of op profielpagina's. Dit geldt ook voor (profiel-) foto’s, banners en de inhoud van commentaren.

  • 5d. Het is niet meer toegestaan om nieuwe erotische groepen aan te maken op Friendweb.

Zien we toch openbaar naakt voorbij komen, zal de beheerder de privacy wijzigen en je eventueel een waarschuwing sturen. Bij aanhoudend negeren van de regels kan de beheerder het volledige gebruikersprofiel aanmerken als "18+ profiel", wat invloed heeft op de zichtbaarheid van alle berichten en het profiel van het Friendweb lid in kwestie.

 

5.1 - Beperking van een account (18+)

Friendweb behoudt zich het recht om je account te beperken tot 18+ wanneer jij je niet houdt aan onze huisregels.

  • 5.1a.  Het voeren van brede maatschappelijke discussies, zoals bijvoorbeeld (maar niet in het bijzonder) de Zwarte Piet discussie en de Corona crisis op publieke tijdlijnen of in openbare berichten ("voor iedereen" ). Gelieve deze content te plaatsen in privé groepen of "alleen vrienden".
  • 5.1b. Als veel mensen zich kapot ergeren aan je gedrag op publieke tijdlijnen en we net iets te veel rapportages ontvangen. 1 Waarschuwing!
  • 5.1c. Continue in een andere taal of dialect berichten plaatsen. Friendweb is een Nederlandse site en de voertaal is Nederlands.
  • 5.1d. Je kritisch uitlaten over een andere bevolkingsgroep in publieke berichten ("voor iedereen" ). Dus of het nou over Joden, Moslims, Marokkanen, Turken, Surinamers, asielzoekers, et cetera gaat - maak er een leuke privé groep van en ga daar zitten klagen met gelijkgestemden.
  • 5.1e Het opdringen/verkopen van het geloof op de openbare tijdlijn. ("voor iedereen"). Het opdringen/verkopen van een geloofsovertuiging op Friendweb op de openbare tijdlijnlijn is niet toegestaan. Maak hiervoor een privé groep aan of plaats deze berichten op je eigen tijdlijn voor ("alleen vrienden")

6 - Rookwaren en vaping

Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle Nederlandse website een totaal “etalageverbod” op rookwaren, inclusief alle benodigdheden voor elektrisch roken/vapen. Hierdoor mogen websites vanaf die datum geen afbeeldingen of promoties van dergelijke producten meer tonen of promoten, op straffe van hoge boetes. Vanaf die datum zal ook op Friendweb voor deze categorie dezelfde regels gelden als voor Erotiek (5). Verder geldt: 

  • 6a. Groepen en profielen die materiaal m.b.t. rookwaren bevatten dienen de zichtbaarheid/privacy van hun groep of pagina in te stellen op Privé en profiel-berichten standaard in te stellen op "Alleen vrienden"
  • 6b. Materiaal m.b.t. rookwaren, in de ruimste zin van het woord, mag alleen geplaatst worden in besloten (privé) groepen in de categorie “18+“ met de volgende groeps-privacy instellingen: groepstype “privé”.
  • 6c. Materiaal m.b.t. rookwaren, in de ruimste zin van het woord, is nooit toegestaan op openbare pagina’s of profielpagina's. Dit geldt ook voor profielfoto’s en banners.


Bovenstaande is van kracht vanaf 1 januari 2021.Bepalingen en voorwaarden kunnen gedurende het jaar 2020 worden aangepast.  

Zien we toch openbare inhoud m.b.t. rookwaren voorbij komen, zal de beheerder de privacy wijzigen en je eventueel een waarschuwing sturen. Bij aanhoudend negeren van de regels kan de beheerder het volledige gebruikersprofiel aanmerken als "18+", wat invloed heeft op de zichtbaarheid van alle berichten en het profiel van het Friendweb lid in kwestie.7 - Overige bepalingen

7a. Punten systeem en virtuele portemonnee
U kunt op Friendweb punten verdienen door berichten te plaatsen en erop te reageren. Ook door bijvoorbeeld nieuwe leden aan te brengen kunt u punten sparen. De punten vertegenwoordigen geen enkele waarde. Elke eerste van de maand worden de punten gereset en krijgt de gene met de meeste punten een kroon en gouden naam toegewezen en is dan "actiefste lid v/d maand". De punten die je hebt opgespaard in totaal blijf je wel zien, maar hebben geen enkele waarde op Friendweb.

7b. Gecontroleerd (geverifieerd) lid
De functie "gecontroleerd lid" is een vrijwillige toevoeging aan Friendweb en biedt verder geen extra functionaliteiten. Je kan je account laten verifiëren door twee fotos van jezelf te sturen. Je account krijgt na controle een grijze verificatie badge.

7c. Voorwaarden Fan abonnement
Friendweb biedt een sponsoring-mogelijkheid aan in de vorm van een betaald "Fan" abonnement aan, zie friendweb.nl/go-pro voor een overzicht van de voordelen. Het Fan abonnement wordt afgesloten voor 365 dagen en wordt daarna niet automatisch verlengd. Er bestaat geen verplichting tot verlenging. Het Fan abonnement kan worden betaalt via Paypal, Credit card, iDeal en overschrijving. Er is geen (tussentijdse-) gedeeltelijke of volledige restitutie mogelijk. Aan het afnemen en deelnemen aan het Fan abonnement kunnen geen rechten worden ontleend. Door gebruikt te maken van het Fan abonnement sponsort u het Friendweb platform en helpt u mee aan het in stand houden van Friendweb. 

7d. Bannen, blokkeren en verwijderen
Het staat de beheerder vrij om de privacy van berichten te wijzigen naar "alleen vrienden" of "alleen ik", of deze volledig te verwijderen, mochten deze in strijd zijn met onze voorwaarden en huisregels. Hetzelfde geldt voor de privacy van groepen en pagina's (openbaar/privé). De beheerder hoeft hier geen aankondiging van te doen. Leden die herhaaldelijk de huisregels overtreden kunnen voor bepaalde tijd worden verbannen en in het uiterste geval zelfs worden geblokkeerd. Bij het herhaaldelijk negeren van de regels m.b.t. "18+" inhoud kan de beheerder besluiten om het hele gebruikersprofiel te merkeren als "18+" waardoor de zichtbaarheid van berichten wordt beperkt en er een pop-up met waarschuwing wordt geplaats op de profielpagina.

7e. Klachten en rapporteren
Heb je klachten over inhoud op Friendweb of over het gedrag van leden, dan kan je bij elk bericht en op elk profiel de link "Rapporteren" aanklikken. Hiermee wordt er een bericht gestuurd aan de beheerder en deze zal de rapportage in behandeling nemen en zonodig contact met je opnemen. Mocht u via het contactformulier of via [email protected] een klacht willen indienen, wees dan zo volledig mogelijk over de gegevens die u wilt melden.

7f. Vragen en ondersteuning
Raadpleeg voor al uw vragen de groepen Friendweb Support, Friendweb Techniek en Friendweb FAQ. Zowel de beheerder als de ervaren leden zullen uw vragen met plezier beantwoorden. Wilt u zelf anderen helpen? Blijf dan geduldig en beleefd, erger je niet. Niet iedereen is even technisch of handig met de computer of mobiel. Kom u er echt niet uit, maak dan gebruik van het contactformulier, of mail naar [email protected].

7g. Toepasselijk recht
Op de verleende diensten van Friendweb is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7h. Minderjarigen
De bezoeker verklaart dat hij/zij 18 jaar of ouder is. Friendweb is enkel bedoeld voor volwassenen. Minderjarigen wordt verzocht om de wesite onmiddelijk te verlaten. Het is minderjarigen niet toegestaan om een account (lidmaatschap) van Friendweb aan te maken. Wij trachten zo goed mogelijk om inhoud die niet voor minderjarigen geschikt is te weren van de publieke delen van Friendweb, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

7i. Aansprakelijkheid / garantie / disclaimer
Door het gebruik van Friendweb stemt u in met de in dit document genoemde voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden vragen wij u om uw bezoek aan Friendweb te staken. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bezoekers van Friendweb, leden en niet-leden.

Friendweb biedt inhoud op haar website zonder enkele garantie of waarborg. Aan de inhoud op Friendweb kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent. Friendweb aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de inhoud van Friendweb. Friendweb is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. 

Friendweb kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid of het juist functioneren van Friendweb, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Friendweb zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Friendweb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van Friendweb. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op Friendweb.

7j. Rechten
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van inhoud van Friendweb in de ruimste zin van het woord maakt inbreuk op intellectuele rechten van Friendweb en/of haar leden. Toestemming tot het gebruik van inhoud op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7k. Correspondentie mail
Indien u via de wilt corresponderen met Friendweb kunt u dit doen via het volgende adres:

[email protected]

7l. Slotwoord
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden overgenomen of worden gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Friendweb houdt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen. Hiervan zal ten alle tijden in de Support groep op Friendweb melding van worden gemaakt. Het verdiend de voorkeur om regelmatig deze voorwaarden te raadplagen.
Dit document is voor het laatst bijgewerkt of 3 december 2021.