Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van friendweb.nl

Algemeen

Friendweb.nl en de Friendweb mobiele apps, hierna te noemen "het platform" is een privé initiatief van Martin Beek en is opgericht in 2012. Lees ook de pagina "Over ons".

Martin Beek is een particulier en geen onderneming in de zin van een vennootschap. Het platform is een persoonlijk project zonder winstoogmerk en zonder een zakelijk motief. Er zijn geen andere partijen of personen betrokken bij het platform, met uitzondering van vrijwilligers (moderatoren) die helpen bij het dagelijks beheer van het platform. Het platform is daarom ook geen zakelijke onderneming, maar een al jaren lopend hobbyproject, waar we jou graag voor uitnodigen om aan deel te nemen. Dat doen we onder de zelfde voorwaarden: dat het gebruik door de bezoeker puur hobbymatig en zonder winstoogmerk is. Aan het gebruik van het platform kunnen geen rechten worden verleend en Martin Beek is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade, winstderving of inbreuk van rechten - inclusief rechten van derden - en alle claims die daaruit voortvloeien - door het gebruik van het platform. Het gebruik van het platform is geheel vrijblijvend, kosteloos en geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Friendweb Beta / Ontwikkeling

Het platform verkeerd momenteel in beta test fase 2.0 en is continu in ontwikkeling. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe web- en programmeertechnieken. Daarom kunnen er op dagelijkse basis zaken aan het platform wijzigen. Nieuwe functies worden getest en kunnen ook weer verdwijnen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan geboden functionaliteit en dat het platform niet aansprakelijk is voor verlies van gegevens door het gebruik van van experimentele functionaliteit. Het platform is "werk in uitvoering" en wij stellen je hulp hierbij bijzonder op prijs. Het melden van bugs en andere onvolkomenheden kunnen via de diverse groepen en via het contactformulier op het platform worden gemeld. Wij vragen je begrip voor deze situatie en u gaat er nadrukkelijk mee akkoord om te functioneren als testgebruiker.


Lees ook onze Privacy Policy!

Huisregels

Ook al zijn we een vrienden-netwerk, waar gezelligheid en vrijheid bijzonder waarderen; toch hebben we helaas regels moeten opstellen om e.e.a. in goede banen te leiden.

Niet toegestaan op Friendweb

(en waar je een ban of volledige blokkering voor kan krijgen)

  • Racisme, antisemitisme, extreem-rechts taalgebruik en bedreigingen.

  • Trollen. Posten onder verschillende namen met de bedoeling een discussie een bepaalde kant op te sturen, simpelweg 'trollen' genoemd. Gebruikt u een proxy, of wegwerpadressen, dan kan het zijn dat we aannemen dat u minder goede bedoelingen heeft.

  • Bedreiging, seksuele intimidatie, "doxing", shaming en ander asociaal gedrag.

  • Aanhoudende donderwolken.We staan dagelijks bloot aan veel kritiek. Kritiek is goed, we zullen u niet de mond snoeren vanwege inhoudelijke kritiek, maar vertel wel eens wat nieuws en positiefs. Aanhoudende negatieve reacties van haters, niet bedoeld om een discussie te entameren, maar wel om Friendweb te beschadigen of de sfeer te verpesten zijn niet okay. Hier hoort ook stalking en voortdurende lastigvallen bij. We willen graag positiviteit en gezelligheid uitstralen en dat kan alleen als we daar allemaal aan meewerken.

  • Politieke en geloof discussies zijn niet echt handig. Al menig oorlog is hier om begonnen dus laten we de gemoederen op deze punten samen in bedwang houden...

Verboden inhoud

De volgende inhoud, in welke vorm dan ook, is verboden om te plaatsen op ons platform:

  • inhoud van pornografie, sadistische of gewelddadige aard; en ieder ander materiaal dat alleen geschikt is voor volwassenen

  • Nazi symbolen zoals het hakenkruis en andere (neo-) nazi symbolen of afbeeldingen. Tevens elke materiaal dat het nationaal socialistische gedachtengoed propagandeert.

  • Al het materiaal dat bedoeld is om iemands identiteit publiek te maken ("doxing"), materiaal dat dient ter chantage of afpersing en materiaal bedoeld om iemand te benadelen in de ruimste zin van het woord.

  • Materiaal betreffende zaken die bij de Nederlandse wet verboden zijn, waaronder (maar niet enkel) wapenhandel, drugshandel, kinderporno en andere afschuwelijkheden.


Materiaal uploaden / rechten / copyrights

U kunt op het platform filmpjes, afbeeldingen en geluidsfragmenten uploaden. Upload a.u.b. alleen afbeeldingen waarvan u de rechten bezit. U kunt in juridische problemen komen wanneer u bijvoorbeeld een afbeelding plaatst waar (auteurs-) rechten van een ander op rusten. U kunt beter een link naar beschermde werken plaatsen, dan het kopiëren en uploaden. Alle vergoedingen zoals auteursrechten en beeldrechten, alsmede juridische- en wederrechtelijke kosten worden 1:1 doorbelast aan de gebruiker die het beschermde materiaal heeft geüpload. U bent 100% verantwoordelijk voor het plaatsen van materiaal op Friendweb en u vrijwaart Friendweb volledig van iedere mogelijke schade, in welke vorm dan ook.

Reclame en commercie

Het is niet toegestaan om reclameboodschappen van derden te verspreiden op welke manier dan ook. Tevens is het niet toegestaan om reclame te maken voor zaken die in strijd zijn met andere regels in onze voorwaarden.

Erotiek

We zijn bereid veel door de vingers te zien, mits iedereen zich aan de simpele regels houdt. Pagina's, groepen en profielen die erotisch / naakt / 18+ materiaal bevatten dienen de zichtbaarheid/privacy van hun groep of pagina in te stellen op Privé en berichten op profielen standaard in te stellen op "Alleen vrienden". Zien we toch openbaar naakt voorbij komen, zal de beheerder de privacy wijzigen en je eventueel een waarschuwing sturen.

Overige bepalingen

Punten systeem en virtuele portemonnee
Je kan op Friendweb punten verdienen door berichten te plaatsen en erop te reageren. Ook door bijvoorbeeld nieuwe leden aan te brengen kan je punten sparen. De punten vertegenwoordigen een waarde in virtuele Euro's. Je vind je saldo van je punten in je virtuele portemonnee. Van het gespaarde virtuele geld kan je op Friendweb weer andere leuke dingen doen, zoals een Pro account abonnement betalen, een reclamecampagne starten (Pro account), berichten en pagina's promoten (najaar 2020), speciale premiums en acties betalen en advertentiecampagnes starten. Het geld in je portemonnee is dus virtueel (niet echt) en kan niet worden omgezet of ingeruild voor echte euro's. Hoe actiever je op Friendweb bent, hoe rijker je wordt... ;-)

Gecontroleerd (geverifieerd) lid
We bieden leden de optie om hun identiteit door ons te laten verifieren om zodoende de status "gecontroleerd lid" te krijgen. Wij controleren pasfoto en naam op een geldig identiteitsbewijs met de gegevens op het gebruikersprofiel. Indien deze overeenstemmen wijzen we de "gecontroleerd" status toe en wordt deze weergegeven middels een blauw "vinkje" bij de naam. Aan ons verstrekte foto's van identiteitsbewijzen dienen onleesbaar gemaakt te worden met uitzondering van naam en foto. Indien op enig moment na het verlenen van de "gecontroleerd" status de naam of profielfoto niet meer overeenstemmen met de aangetoonde identiteit, vervalt de "gecontroleerd" status en kan deze indien gewenst opnieuw worden aangevraagd. Aan ons verstrekte indentificatiegegevens wordt na controle direct vernietigd conform de Nederlandse AVG wetgeving.

Voorwaarden Pro abonnement
Friendweb biedt een betaald Pro abonnement aan, zie friendweb.nl/go-pro voor een overzicht van de voordelen.
Het Pro abonnement wordt afgesloten voor 365 dagen en wordt daarna niet automatisch verlengd. Er bestaat geen verplichting tot verlenging. Het Pro abonnement kan worden betaalt via Paypal, Credit card, overschrijving en vanuit de Friendweb portemonnee (punten saldo). Er is geen (tussentijdse-) gedeeltelijke of volledige restitutie mogelijk. Aan het afnemen en deelnemen aan het Pro abonnement kunnen geen rechten worden ontleend.

Bannen, blokkeren en verwijderen
Het staat de beheerder vrij om de privacy van berichten te wijzigen naar "alleen vrienden" of "alleen ik", of deze volledig te verwijderen, mochten deze in strijd zijn met onze voorwaarden en huisregels. Hetzelfde geldt voor de privacy van groepen en pagina's (openbaar/privé). De beheerder hoeft hier geen aankondiging van te doen. Leden die herhaaldelijk de huisregels overtreden kunnen voor bepaalde tijd worden verbannen en in het uiterste geval zelfs worden geblokkeerd.

Klachten en rapporteren
Heb je klachten over inhoud op het platform of over het gedrag van leden, dan kan je bij elk bericht en op elk profiel de link "Rapporteren" aanklikken. Hiermee wordt er een bericht gestuurd aan de beheerder en deze zal de rapportage in behandeling nemen en zonodig contact met je opnemen. Mocht je via het contactformulier of via contact@friendweb.nl een klacht willen indienen, wees dan zo volledig mogelijk over de gegevens die je wilt melden.

Vragen en ondersteuning
Raadpleeg voor al je vragen de groepen Friendweb Support en Friendweb Techniek. Zowel de beheerder als de ervaren leden zullen je vragen met plezier beantwoorden. Wil je zelf anderen helpen? Blijf geduldig en beleefd, erger je niet. Niet iedereen is even technisch of handig met de computer of mobiel. Kom je er echt niet uit, maak dan gebruik van het contactformulier, of mail naar contact@friendweb.nl.


Dit document is voor het laatst bijgewerkt of 29 april 2020.